Chooose - INDY Sverige

INDY + CHOOOSE = klimatpositivt

Vi tycker att det ska vara enkelt att göra miljövänliga mobilval som känns bra i magen. Därför samarbetar vi med CHOOOSE - ett norskt företag som erbjuder en tjänst som gör det enkelt för oss att stödja miljöprojekt som minskar globala koldioxidutsläpp.

För att kunna göra miljövänliga val, är ett första steg att jobba för en så kallad cirkulär ekonomi, där vi utnyttjar och återanvänder allt vi tillverkar så länge det bara går - i ett kretslopp. Och det är såklart därför det är så bra att köpa en begagnad mobil. En begagnad mobil besparar planeten de 70 kilo koldioxid som en nyproducerad mobil hade släppt ut. Men det är inte direkt raketforskning att begagnat är bra, så vi ska sluta tjata om det. Vi har dessutom tagit klimatarbetet steget längre - genom att erbjuda världens första klimatpositiva mobilalternativ.

Samarbete med CHOOOSE – ett digitalt verktyg för klimatåtgärder

När du väljer att köpa en INDY-telefon klimatkompenserar vi hela två ton CO2 i samma ögonblick som du köper den. Det innebär att ditt köp bidrar till att minska CO2-utsläppen med lika mycket som:

 • produktionen av nästan 30 nya telefoner,
 • eller över 4 000 klädtvättar,
 • eller nästan 1 500 st. 10 minuter långa duschar,
 • eller utsläppen från en bensinbil under fem månader,
 • eller laddning av drygt 250 000 telefoner,
 • eller cirka 15 % av de CO2-utsläpp en medelsvensson orsakar per år.

Hur lyckas vi med detta eminenta upplägg då? Genom vårt samarbete med det norska teknik- och klimatföretaget CHOOOSE. CHOOOSE erbjuder en tjänst som gör det enkelt för personer som du och företag som oss att stödja miljöprojekt som minskar globala koldioxidutsläpp. CHOOOSE har utvecklat en portfölj av miljöprojekt som levererar en mätbar och noggrant övervakad effekt inom koldioxidminskning, metanavskiljning och avfallshantering och som arbetar för att förbättra människors levnadsförhållanden i utvecklingsländer. Vi betalar vad det kommer att kosta att minska 2 ton globala koldioxidutsläpp, genom miljöprojekt som bland annat ersätter olja och kol med förnybar energiproduktion i Vietnam, Costa Rica och Indien. Det är noga utvalda projekt som har en dokumenterad CO2-reducerande effekt och som inte kunde ha förverkligats utan denna typ av stöd. De tre projekten du stöder genom att äga en INDY-telefon mäts mot totalt sex av FN: s hållbarhetsmål.

Så fungerar klimatkompensation med INDY och CHOOOSE

 1. Ett klimatavtryck, även kallat CO2-avtryck, är mängden CO2 som släpps ut i atmosfären till följd av en viss mänsklig aktivitet.
 2. Att kompensera ett CO2-avtryck innebär att man i stället för att låtsas som ingenting väljer att göra något åt det CO2-utsläpp som orsakas av en konkret aktivitet eller handling. Det gör man genom att betala vad det kostar att minska motsvarande mängd CO2 från att släppas ut någon annanstans i världen.
 3. Klimatkompensationen, dvs. 100 kr för varje såld INDY-telefon, går till att finansiera utvalda projekt som bidrar till att bekämpa globala klimatförändringar.
 4. Klimatkompensationen utförs genom köp och annullering av utsläppsrätter (Certified Emission Reductions eller CER-enheter). CER-enheterna är certifierade av både Clean Development Mechanism enligt FN:s klimatkonvention, samt Gold Standard, en ledande standard etablerad av icke-statliga organisationer. CER-enheterna annulleras i gällande utsläppsregister efter köp för att säkerställa att varje enhet bara används en gång.
 5. Projekt som är certifierade av FN och av Gold Standard måste följa "additionalitetsprincipen". Det innebär att projektet ska vara beroende av pengar från kompensationslösningar som de som CHOOOSE erbjuder för att kunna genomföras. CO2-minskningen tillkommer därför till vad som skulle ha skett annars. Alla projekt ska löpande rapporteras och följas upp för att säkerställa att de uppfyller dessa standarder och en operativt god praxis.

Fortfarande nyfiken? Läs mer på www.chooose.today

>>  Köp begagnad iPhone här

>> Köp begagnad Samsung här

>> Köp begagnad Huawei här