Integritetspolicy - INDY Sverige

Integritetspolicy

Brightstar 20:20 (SWE) AB, organisationsnummer: 556187-6508, Postadress box 50, 164 94 Kista. (”vi”, ”oss”, ”vår” och ”Brightstar”) strävar efter att skydda och respektera din integritet

Denna policy (tillsammans med våra försäljningsvillkor för webbplatsen (imnotdoneyet.se) och andra handlingar som det hänvisas till i denna) utgör grunden för vår behandling av personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Läs igenom detta dokument noga för att se till att du förstår vår ståndpunkt och våra metoder när det gäller dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att besöka imnotdoneyet.se godkänner du och samtycker till de metoder som beskrivs i denna policy.

Denna integritetspolicy gäller för Brightstars webbplatser inom och som drivs inom Brightstar-enheter i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Personuppgiftsansvarig

Vi fungerar som personuppgiftsansvariga i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Besök  www.datainspektionen.se om du vill ta reda om GDPR och dess innebörd. 

Brightstar består av olika juridiska enheter. Detta integritetsmeddelande har utfärdats för Brightstar-enheter i ett land inom EES, så när vi nämner ”Brightstar”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna integritetspolicy syftar vi på det relevanta företaget inom Brightstar-koncernen som ansvarar för att behandla dina personuppgifter. Vi berättar för dig vilken enhet som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du köper en produkt eller tjänst från oss. Brightstar 20:20 (SWE) AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för denna webbplats.

Uppgifter som vi kan samla in från dig

Du kan komma att lämna uppgifter till oss genom att fylla i formulär på webbplatsen eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på något annat sätt. Detta inbegriper uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för att använda vår webbplats, abonnerar på våra tjänster, söker efter en produkt, gör en beställning på webbplatsen, deltar i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på webbplatsen, deltar i en tävling, kampanj eller enkät och när du rapporterar ett problem med webbplatsen. Uppgifterna som du lämnar till oss kan inbegripa ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ekonomiska uppgifter och kreditkortsuppgifter, din personbeskrivning och ditt fotografi.

Uppgifter som vi samlar in om dig. Vi kan samla in följande uppgifter automatiskt vad gäller vart och ett av dina besök på webbplatsen:

Teknisk information, däribland IP-adressen som används för att ansluta din dator till internet, dina inloggningsuppgifter, webbläsarens typ och version, tidszonsinställningar, webbläsarens typ av insticksfiler och versioner, operativsystem och plattformar.

Vi kan dessutom samla in information om ditt besök, däribland fullständigt URL-klickflöde till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter som du har tittat på eller sökt efter, sidans svarstider, nedladdningsfel, längd för besök på vissa sidor, interaktionsinformation för sidor (till exempel skrollning, klick och mouseover) och metoder som används för att surfa bort från sidan och telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

Uppgifter som vi får från andra källor. Vi kan få uppgifter om dig om du använder någon av de andra webbplatser som vi driver eller de andra tjänster som vi tillhandahåller. I sådana fall meddelar vi dig när vi samlar in uppgifterna om att de kan spridas internt och kombineras med uppgifter som har samlats in på den här webbplatsen. Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (till exempel affärspartner, underleverantörer inom teknik-, betalnings- och transporttjänster, annonsnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer och kreditupplysningsbyråer) och kan ta emot uppgifter om dig från dem.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare på webbplatsen. På det sättet kan vi ge dig en bättre upplevelse när du besöker webbplatsen, samtidigt som det ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats. Mer information om cookies som vi använder och de ändamål som vi använder dem för finns i vår policy om  cookies.

Användning av uppgifterna

Vi använder uppgifter som vi har om dig på följande sätt:

Uppgifter som du lämnar till oss. Vi använder uppgifterna till följande ändamål:

 • För att utföra våra förpliktelser enligt eventuella avtal som har ingåtts mellan oss och dig samt för att förse dig med de uppgifter, produkter och tjänster som du begär från oss.
 • För att förse dig med information om andra varor och tjänster som vi erbjuder och som liknar sådana som du redan har köpt eller frågat om.
 • För att förse dig, eller tillåta att utvalda tredje parter förser dig, med information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller sms) med information om varor och tjänster som liknar sådana som har omfattats av en tidigare försäljning eller säljförhandling till dig. Om du är en ny kund, och i de fall då vi tillåter att utvalda tredje parter använder dina uppgifter, kommer vi (eller de) att kontakta dig på elektronisk väg endast om du har samtyckt till detta. Kryssa för relevant ruta på formuläret som vi samlar in dina uppgifter från (beställningsformuläret) om du inte vill att vi använder dina uppgifter på det här sättet eller att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Du kan be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss när som helst. Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden gäller detta inte personuppgifter som vi har mottagit som ett resultat av ett köp av en produkt/tjänst, garantiregistrering, upplevelse av produkt/tjänst eller andra transaktioner.
 • För att meddela dig om förändringar av vår tjänst.
 • För att se till att innehållet på vår webbplats presenteras på effektivast möjliga sätt för dig och din dator.
 • För att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva delar av vår tjänst när du väljer att göra detta.

 

Vi använder uppgifterna till följande ändamål:

 • För att administrera vår webbplats och för den interna driften, såsom felsökning, identitetskontroll, kredit- och riskhantering, insamling av intäkter, tävlingar och kampanjer, kontroll och förbättring av databaser, dataanalys, testning, forskning samt för statistik- och enkätändamål.
 • Som en del i vårt arbete för att göra vår webbplats säker.
 • För att mäta eller förstå verkningsgraden av den reklam som vi skickar till dig och andra samt för att ge dig relevant reklam.
 • För att lämna förslag och rekommendationer till dig och andra användare av webbplatsen om varor eller tjänster som kan intressera dig eller dem.

Uppgifter som vi får från andra källor. Vi kan kombinera dessa uppgifter med uppgifter som du lämnar till oss och information som vi samlar in om dig. Vi kan använda dessa uppgifter och de kombinerade uppgifterna i de syften som anges ovan (beroende på vilka typer av uppgifter som vi tar emot).

Webbplatsen kan ha länkar till utomstående webbplatser, insticksfiler och appar. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan detta innebära att tredje part kan samla in eller dela uppgifter om dig. Vi har ingen kontroll över dessa utomstående webbplatser och ansvarar inte för deras integritetsmeddelanden. Vi rekommenderar att du läser integritetsmeddelanden på alla webbplatser som du besöker när du lämnar vår webbplats.

Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor i enlighet med vad som beskrivs nedan.

Teknisk information från följande parter:

 • Analysleverantörer (såsom Google med säte utanför EU)
 • Reklamnätverk med säte i eller utanför EU
 • Våra kommersiella kunder i de fall då vi har förbundit oss att leverera varor eller tjänster till sådana kunder och i de fall då detta inbegriper att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls av kunden.
 • Onlinebaserade försäljningsplattformar såsom Amazon och ebay där vi kan sälja Brightstar-produkter via sådana plattformar som kan ha sitt säte utanför EU.
 • Kontakt- och transaktionsuppgifter samt finansiella uppgifter från leverantörer av tekniska tjänster och betalnings- och leveranstjänster såsom Paypal och andra sådana leverantörer med säte i eller utanför EU.
 • Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller -sammanställare såsom Experian med säte i eller utanför EU.
 • Identitets- och kontaktuppgifter från specialiserade datakällor såsom CheckMend för att kontrollera om en mobil enhet är borttappad eller stulen eller IMEI-databassökningar.

Brightstar kan ta emot personuppgifter från våra kommersiella kunder som en del av de tjänster som vi tillhandahåller våra kunder. I sådana fall är det normalt kunden som är personuppgiftsansvarig och Brightstar som är personuppgiftsbiträde. Vi använder inte dessa personuppgifter i något annat syfte än att att uppfylla våra avtalsmässiga förpliktelser till den kunden eller i enlighet med kundens anvisningar. Dina uppgifter kontrolleras av dessa kunder.

Känsliga kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte in några känsliga kategorier av personuppgifter om dig (detta omfattar uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, sexliv eller sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter). Vi samlar inte heller in uppgifter om fällande domar i brottmål eller överträdelser.

Om du inte lämnar personuppgifter

I de fall då vi måste samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte lämnar uppgifterna när dessa begärs, kanske vi inte kan uppfylla förpliktelserna enligt avtalet vi har eller försöker ingå med dig (till exempel att förse dig med varor eller tjänster). I sådana fall kanske vi måste annullera en produkt eller tjänst för dig, men vi kommer att meddela dig om det i så fall.

Utlämnande av dina uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med andra medlemmar av vår koncern, vilket innebär våra filialer samt vårt holdingföretag och dess filialer. Vissa företag inom koncernen har sitt säte utanför EU, men vi har en integritetspolicy för koncernen där vi tillämpar Europeiska kommissionens standardmässiga avtalsvillkor för att tillhandahålla fullgott dataskydd.

Vi kan dela dina uppgifter med utvalda tredje parter, till exempel:

 • Affärspartner, leverantörer eller underleverantörer för att utföra avtal som vi ingår med dem eller dig.
 • Annonsörer och reklamnätverk som behöver uppgifter för att välja ut och tillhandahålla relevant reklam för dig och andra. Vi lämnar inte ut uppgifter om identifierbara personer till våra annonsörer, men vi kan förse dem med sammanställda uppgifter om våra användare (till exempel kan vi informera dem om att 500 män under 30 har klickat på deras annons en viss dag). Vi kan även använda sådana sammanställda uppgifter för att hjälpa annonsörer att nå ut till den slags publik de vill rikta sig till (till exempel kvinnor inom ett visst postnummerområde). Vi kan använda personuppgifter som vi har samlat in från dig för att göra det möjligt för oss att uppfylla våra annonsörers önskemål genom att visa deras annonser för den målgruppen.
 • Analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera webbplatsen.
 • Kreditupplysningsbyråer i syfte att bedöma din kreditvärdighet i de fall då detta är ett villkor för att vi ska ingå ett avtal med dig.

Vi kan avslöja dina personuppgifter för tredje part i följande fall:

 • Om vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, i vilket fall vi kan avslöja dina personuppgifter för den potentiella säljaren eller köparen av sådana företag eller tillgångar.
 • Om Brightstar, alla eller en stor del av dess tillgångar köps upp av en tredje part, i vilket fall innehavda personuppgifter om dess kunder är en av de tillgångar som överförs.
 • Om vi har skyldighet att avslöja eller lämna ut dina personuppgifter för att efterleva rättsliga krav eller för att verkställa eller tillämpa våra försäljningsvillkor för leverans och andra avtal eller för att skydda rättigheter eller egendom tillhörande eller säkerhet för Brightstar 20:20 (SWE) AB, våra kunder eller andra. Detta inbegriper utbyte av uppgifter med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri och minska kreditrisker.

Lagring av dina personuppgifter

Uppgifter som vi samlar in om dig kan, i enlighet med lagarna, överföras till och förvaras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan även behandlas av personal som driver verksamhet utanför EES och som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat arbeta med att genomföra din beställning, behandla dina betalningsuppgifter eller tillhandahålla supporttjänster. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till att dessa överförs, lagras eller behandlas. Vi vidtar alla steg som rimligen kan behövas för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

I de fall då vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats har du ansvaret för att hålla detta lösenord hemligt och säkert. Vi ber att du inte lämnar ut lösenordet till någon annan person. Tyvärr är det inte helt säkert att skicka uppgifter över internet. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till vår webbplats. Alla överföringar sker på din egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter använder vi stränga rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Hur länge kommer vi att använda dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som vi samlade in dem för, inklusive i syfte att efterleva eventuella juridiska krav eller krav gällande redovisning eller rapportering.

För att avgöra lämplig lagringsperiod för personuppgifter överväger vi personuppgifternas mängd, typ och känslighet, potentiell risk för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga rättsliga krav. Enligt lag måste vi spara grundläggande uppgifter om våra kunder (såsom kontakt-, identitets- och transaktionsuppgifter samt finansiella uppgifter) i sex år efter att de upphör att vara kunder av skatte- och andra lagmässiga skäl.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Vi informerar dig oftast (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att avslöja dina uppgifter till tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa för vissa rutor i formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan även utöva denna rätt när som helst genom att kontakta oss på imnotdoneyet.se

Webbplatsen kan emellanåt ha länkar till och från webbplatser tillhörande våra partnernätverk, annonsörer och samarbetspartner. Observera att dessa har egna integritetspolicyer och att vi inte åtar oss något ansvar för dessa policyer om du följer en länk till någon av dessa webbplatser. Kontrollera dessa policyer innan du skickar in några personuppgifter till dessa webbplatser.

Tillgång till uppgifter

Lagarna ger dig rätt att få tillgång till uppgifter som vi innehar om dig. Din rätt att få tillgång kan utövas i enlighet med lagen.

Dessutom har du även följande rättigheter:

 • Begära korrigering av dina personuppgifter.
 • Begära att dina personuppgifter raderas.
 • Invända mot att dina personuppgifter behandlas.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Begära att dina personuppgifter överförs.

Kontakta oss om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan. Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina uppgifter (eller utöva några andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att dina uppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan även be dig om ytterligare uppgifter gällande din förfrågan för att vi ska kunna svara snabbare. Vi kanske inte kan utföra din förfrågan men vi kommer att informera dig om detta vid tillfället. Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva några av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran uppenbarligen är utan grund, sker vid upprepade tillfällen eller är av orimlig omfattning. Vi kan även välja att inte bevilja din begäran under dessa omständigheter.

Ändringar av vår integritetspolicy

Eventuella ändringar som vi gör av vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på siten (imnotdoneyet.se) och i tillämpliga fall meddelas dig via e-post..

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna integritetspolicy är välkomna och ska skickas till hello@imnotdoneyet.se eller via post till:

Att: Personuppgiftsansvarig
Brightstar 20:20 (SWE) AB
Box 50, 164 94 Kista

Du har rätt att när som helst lämna klagomål till relevant myndighet för personuppgiftsskydd. Dataskyddsinspektioen är den svenska myndigheten som handlägger uppgiftsskyddsärenden (https://www.datainspektionen.se/). Vi vill dock uppmana dig att först ta kontakt med Brightstar för att få möjligheten att hantera dina invändningar först.